ПАЗ-дың күйежентектеу технологиясының баламасы
«Қазақстан алюминийі» АҚ Павлодар алюминий зауыты (ERG) глинозем өндірісіне мамандандырылған. Өндірістік қуаты жылына ~1,5 млн. тонна, қолданылатын технологиясы - Байер-күйежентектеу, пайдаланылатын бокситтің кремнийлі модулі (A-S) ~3,7. Күйежентектеліп қайта қорытылған өнімнің өзіндік құнының жоғары болуына байланысты біз техникалық және экономикалық тұрғыдан анағұрлым тиімді баламасын іздейміз.
Идея ұсыну