Жоғары кремнийлі бокситті шаймалау процесінің тиімділігін арттыру
«Қазақстан алюминийі» АҚ филиалы – Павлодар алюминий зауыты (ERG) глинозем өндірісіне мамандандырылған. Өндірістік қуаты – жылына
~1,5 млн. тонна, қолданылатын технологиясы – Байер – күйежентектеу,
қолданылатын бокситтің кремнийлі модулі (A-S) ~3,7. Байер тармағы бойынша қазіргі айырып алу дәрежесі ~73%, осыған байланысты біз техникалық және экономикалық тұрғыдан күйежентектеу тармағын алып тастау және өндірілетін өнімнің өзіндік құнын төмендету мүмкіндігімен Байердің айырып алу деңгейін арттырудың тиімді әдісін іздейміз.
Идея ұсыну