Көмір жағудың «таза» технологиялары
Электр қуаты ERG кәсіпорындарының өзіндік құнының маңызды құрамдас бөлігі болып табылса, ал оның төмен бағасы негізгі бәсекелес артықшылықтарының бірі болмақ. Қолданыстағы жылу электр станцияларының (Ақсу ЭС, Павлодар ЖЭО-1, Рудный ЖЭО, Шымкент ЖЭО, Ақтурбо) қазандық агрегаттарын перспективалық қайта құру шеңберінде көмір жағудың экономикалық тиімді баламалы технологиялары (қайнаған және айналымдағы қайнаған қабатты, циклішілік газдандырылған бу-газ қондырғыларын қоса алғанда) іздестіріледі.
Идея ұсыну