Электр станцияларының ластаушы заттар шығарындыларын азайту және түтін газдарын тазарту
Электр қуаты ERG кәсіпорындарының өзіндік құнының маңызды құрамдас бөлігі болып табылса, ал оның төмен бағасы негізгі бәсекелес артықшылықтарының бірі болмақ. Қолданыстағы жылу электр станцияларының (Ақсу ЭС, Павлодар ЖЭО-1, Рудный ЖЭО, Шымкент ЖЭО, Ақтурбо) экологиялық тиімділігін арттыру шеңберінде ластаушы заттардың шығарындыларын (SOx, NOx, CO,CO2, қатты бөлшектерді) азайтудың және олардан ЖЭС түтін газдарын тазартудың технологиялық жетілген және экономикалық тиімді технологиялары іздестіріледі.
Идея ұсыну