Қождағы металл қосындыларының құрамын азайту
«Қазхром» ТҰК» АҚ (ERG) әлемдегі ең ірі феррохром өндіруші болып табылады. Өндіріс процесінде қож бен металл балқымасын бірге шығаратын пештер қолданылады, бұл қождың барлық көлемін металл концентратының бөлінуімен байытуды қажет етеді. Осыған байланысты қожға металл қосылыстарының түсуін болдырмайтын қож бен металды бөлетін технологиялық тиімді және экономикалық тұрғыдан мақсатқа сай шешімдер іздестіріледі.
Идея ұсыну