Жоғары фосфорлы темір кендерін қайта өңдеу
Қара металлургия үшін кондициялық шикізат ала отырып, тотыққан жоғары фосфорлы темір кендерін қайта өңдеу бойынша экономикалық тұрғыдан тиімді технология іздестіріледі.
Идея ұсыну